BRANŞLARIMIZ

Fransızca

Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Fransızcada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Sukulent Yetiştiriciliği ve Teraryum Yapımı

Genel

Temel iç mekân bitkilerinin üretebilme/yetiştirebilme, hastalık ve zararlılarıyla mücadele edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: İç mekân bitkileri, dieffenbachia yetiştiriciliği, ficus yetiştiriciliği, siklamen yetiştiriciliği, afrika menekşesi yetiştiriciliği, kaktüs yetiştiriciliği.

İstihdam Alanları: Bu alanda eğitim alanlar; iç mekân süs bitkileri üretim seralarında, süs bitkileri kooperatif ve birliklerinde, çiçekçi dükkânları vb. yerlerde istihdam edilebilirler.

 

Meyve Ağaçları Aşılama

Genel

Bireylere; meyve ağaçlarını bitki türlerine uygun çöğürleri vegetatif ve generatif organlarını tanıma, uygun aşı yöntemini kullanarak tekniğine uygun aşı ve fidan üretme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Bitkilerde hücre ve doku, bitkilerde organlar, bitkilerde büyüme ve hareket fizyolojisi, aşı tekniği, fidanlarda bakım.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar; tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, fide ve fidan üretim firmalarında, üretim seralarında çalışabilirler.

 

Ahşap Geri Dönüşüm

Genel

Malzemeyi seçen, boya ve vernik araç-gereçlerini kullanan, boya ve vernik atan, kontrol eden, geri dönüştüren ve mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Boyama yüzeyi, renk numunesi, lekeleri çıkarma, yüzeyi onarma, boyama yapma, boyama ve vernikleme hataları, dolgu ve son kat vernikleri, son katmanı parlatma.

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ahşap teknolojisi alanında hizmet veren atölye ve mağazalarda çalışabilir, kendi atölyelerinde üretim yapabilirler.

 

File Çanta Yapımı

Genel

Modele uygun tığ örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak çanta ören ve süsleme yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Tığ örücülüğünde temel teknikler, tığ örücülüğünde temel kroşe çeşitleri, tığ örücülüğünde kroşe çeşitlerinden farklı dokular oluşturma, tığ örücülüğünde teknikleri birleştirerek desen oluşturma, tığ örgü çanta, şiş örücülüğünde süsleme.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyeler, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Güneş Enerji Sistemleri Temel Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI
Güneş Enerjisi Sistemleri Temelleri Eğitimi Kurs Programı’nı bitiren bireyin “Yenilenebilir Enerji Sistemleri” hakkında temel bilgi sahibi olması ve basit becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu programı tamamlayan bireyin;
1. Kooperatiflerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetime ilişkin iş ve işlemleri,
2. Kooperatiflerin işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs program sonunda bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi,
2. Doğalgaz yakıtlı kazanı yakma kurallarına uygun olarak kazanı yakma işlemini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları- Ortaokul Öğrencileri İçin

PROGRAMIN AMAÇLARI

Zekâ Oyunları Kurs Programı’nı bitiren bireyin,
1. Bireylerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak oynadıkları zekâ oyunları eğitiminin amaçlarını bilmesi,
2. Zekâ oyunlarının önemini açıklaması,
3. Zekâ oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak kendisine uygun oyunları seçmesi,
4. Oyunların kurallarını açıklaması,
5. Oyun için uygun ortamı hazırlaması,
6. Zekâ oyunları uygulamalarında temel kavramları açıklaması,
7. Görsel algıyı geliştiren zekâ oyunları çeşitlerini ve uygulamalarını açıklaması,
8. Düşünme becerilerini geliştiren zekâ oyunları çeşitlerini açıklaması,
9. Üretken düşünmeyi geliştiren zekâ oyunları çeşitlerini ve uygulamalarını açıklaması,
10. Oyun içerisinde kullanılacak araç-gereçleri seçmesi,
11. Yaşına uygun oyun etkinliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulaması,
12. Değerler eğitimi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları- İlkokul Öğrencileri İçin

PROGRAMIN AMAÇLARI 

Zekâ Oyunları Kurs Programı’nı bitiren bireyin,
1. Bireylerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak oynadıkları zekâ oyunları eğitiminin amaçlarını bilmesi, 
2. Zekâ oyunlarının önemini açıklaması, 
3. Zekâ oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak kendisine uygun oyunları seçmesi,
4. Oyunların kurallarını açıklaması,
5. Oyun için uygun ortamı hazırlaması,
6. Zekâ oyunları uygulamalarında temel kavramları açıklaması, 
7. Görsel algıyı geliştiren zekâ oyunları çeşitlerini ve uygulamalarını açıklaması, 
8. Düşünme becerilerini geliştiren zekâ oyunları çeşitlerini açıklaması, 
9. Üretken düşünmeyi geliştiren zekâ oyunları çeşitlerini ve uygulamalarını açıklaması, 
10. Oyun içerisinde kullanılacak araç-gereçleri seçmesi, 
11. Yaşına uygun oyun etkinliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulaması, 
12. Değerler eğitimi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

İleri Excel

Genel

Bu program, Excel’de temel seviyede kullanım bilgisine sahip olan kişilere, temel eğitimde sunulmayan ileri formüller ile yapısal ve mantıksal çözüm gerektiren örnekleri, VBA editörüne girmeden, tamamen Excel arayüzü üzerinden  raporlama becerilerini geliştirmek ve Excel konusunda uzmanlaşmak isteyenler kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Koşullu biçimlendirme, grafik, veri işlemleri, veri çözümlemeleri, senaryolar, fonksiyonlar ve hesaplamalar, özet tablo ve özet grafik, dilimleyici ve zaman çizelgesi, çalışma kitabı yönetimi.

İstihdam Alanları: Bu kursu başarıyla bitirenlerin; MS Excel programını iş hayatlarında daha etkin ve verimli bir biçimde kullanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

Dart Başlangıç Düzeyi

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kursiyerin bu programı tamamladığında;
1. Dart oyununu tanıması ve kurallarını bilmesi,
2. Dart hedef tahtasında yer alan sayı değerlerini bilmesi,
3. Dart malzemelerini, dart oyun alanını bilmesi,
4. Zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi,
5. Hızlı ve doğru karar vermesi,
6. Sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi,
7. Odaklanmayı geliştirmesi,
8. Çok sayıda kuralı aynı anda değerlendirebilmesi,
9. Analitik düşünce yeteneğinin ve dikkatinin gelişmesi, amaçlanmıştır.

Bedminton

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kurs Programı ile kursiyerlerin;
1. Badminton sporunun önemini kavraması,
2. Badmintonun saha ve malzemeleri hakkında bilgi sahibi olması,
3. Badmintonun yarışma kurallarını kavraması ve bu kurallara uygun davranışlar sergilemesi,
4. Badmintonun temel tekniklerini kavraması ve uygulaması,
5. Kazandığı hareket becerileri ile kendini sözlü ve bedensel olarak ifade etmesi,
6. Sportif etkinliklerde liderlik yapması, lidere uyması ve iyi bir izleyici olması,
7. Yeteneklerini ve güçlü yönlerini tanıması, kazandığı becerileri en üst düzeyde kullanması,
8. Fiziksel etkinlikler yolu ile kapasitesini en üst düzeye çıkarması,
9. Fiziksel hareketin yapısını anlayıp yeni hareketler yaratması,
10. Kendini gerçekleştirmesi, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyıp sınırlılıklarını bilerek davranışlarını kontrol etmesi,
11. Zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanmaktadır

Cenaze Hizmetleri

PROGRAMIN AMAÇLARI

Cenaze hizmetleri kursunu tamamlayan bireyin;
1. Cenaze ile ilgili dini açıdan yapılması gereken işlemler hakkında bilgi sahibi olması ve bunları uygulayabilmesi,
2. Cenaze ile ilgili yapılması gereken idari ve hukuki kurallar hakkında bilgi sahibi olması, amaçlanmaktadır

Yangın Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI :

Bu Program ile kursiyerlerin;
1.İtfaiyecilikle ilgili temel kavramlar tanmalar,
2. Yanma ve yangn ile ilgili kavramlar tanmalar,
3. Yanma ve yangn ile ilgili snflama tanmalar,
4. Yangn söndürmede kullanlan yöntemleri kavramalar,
5. Yangnlarn nedenlerini ve etkenlerini kavramalar,
6. Yangnlar önleyici tedbirleri almalar,
7. Yangn söndürmede kullanlan maddeler hakknda bilgi edinmeleri,
8. Yangn söndürmede kullanlan araç gereç, malzeme ve cihazlar tanmalar,
9. Yangn yerindeki tehlikeleri sezmeleri,
10. Yangnn neden olduu kayplar kavramalar,
11. Oluşabilecek bir yangna ilk müdahaleyi doru olarak yapmalar,
12. Yangn ihbar ve personel hareket biçimini kavramalar,
13. Kişisel koruyucu cihazlar ve teçhizat doru şekilde kullanmalar,
14. Acil durum eylem plann kavramalar,
15. Yangna müdahale ekiplerini oluşturmalar,
16. Yangna müdahale tekniklerini doru olarak uygulama becerisi kazanmalar,
17. İlk yardm ve kurtarma bilgisine sahip olmalar,
18. İtfaiye araç ve gereçlerini tanmalar,
19. Fiilî yangn söndürme becerisi elde etmeleri beklenmektedir. 

Çanta Dikimi

Genel

Çantanın kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştirildiği eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ütüleme, kesim, giyimde süsleme, çanta.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sektörde; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, modaevleri ve butiklerde, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Müzik Okulu- Piyano (8-14 yaş)

PROGRAMIN AMAÇLARI

Piyano I eğitimini tamamlayan bireylerin,
1. I. basamak müzik teorisini açıklaması,
2. I. basamak piyano tekniklerini uygulaması,
3. I. basamak piyano edebiyatından seçme parçaları tekniğine uygun çalması, amaçlanmaktadır.

Türk Halk Oyunları 1. Seviye

Genel

Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Folklorun tarihi süreci, folklorun tanımı ve önemi, halk oyunlarının tatbiki, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunu çeşitleri ve bu oyunların bir kısmının öğrenilmesi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, kendilerini geliştirmenin yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Farsça A1 Seviyesi

Genel

Farsça; İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan ülkelerinde konuşulan bir kültür ve edebiyat dilidir. Farsça ve çeşitli lehçeleri İran, Afganistan ve Tacikistan’da resmi dil statüsündedir. İslam dünyasının Arapçadan sonra ikinci kültür dilidir. İslam klasiklerinin, özellikle edebiyat ve tasavvufla ilgili olanları bu dille yazılmıştır.

Bu programla öğrencilere; günlük hayatta karşılaştıkları kişilerle basit cümlelerle iletişim kurma, soru sorma ve cevap verme bilgi ve becerisi kazandırılır. Derslerde Farsça okuma-yazma, anlama ve konuşma bilgileri temel düzeyde işlenir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile arası ilişkiler, tercih belirtme, yiyecek ve içecekler, geleceği planlama ve geçmişi anlatma.

Programın Kazanımları: Farsça dil öğretiminin başlangıç seviyesini oluşturan bu program, bu dilin öğrenimi için temel bilgileri içermektedir.

Hafıza Teknikleri ile Kodlama Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI


Kodlama Eğitimi Kurs Programı’nı bitiren bireyin,
1. Meslek gruplarına göre beynin kodlama sistemini kullanması,
2. Beynin sağ ve sol lobunu ilişkili konularda daha aktif kullanması,
3. Kişilerin kısa dönemli hafızalarındaki bilgileri canlandırma tekniğini kullanarak eksiksiz hatırlayabilmesi,
4. Öğrenme tekniklerini kullanabilmesi,
5. Canlandırma, bağlama, akrostiş ve hafıza çivileriyle kodlama metoduyla bilgileri iş ile sosyal yaşamda kullanabilmesi,
6. Rakamları ve uzun rakam dizilerini akılda tutabilmesi,
7. Yabancı dil kelimelerini ezber yapmadan hafızaya alıp kullanabilmesi,
8. Kişilerin yüz ve isimlerini hatırlayabilmesi,
9. Hafıza çivileri metoduyla bilgileri sırasını karıştırmadan akılda tutabilmesi,
10. Uzun cümle ve paragrafları sırasıyla ya da karışık olarak zihnine yerleştirebilmesi,
11. Derin bilgilerde özet çıkarımını pratik hale getirebilmesi,
amaçlanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi

Genel

Bu program; bilgi güvenliği konusunda deneyimli kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Bilgi ve siber güvenlik, bilgisayar ve erişim güvenliği, tehditler ve korunma yöntemleri, internet ve ağ güvenliği, mobil cihazlarda güvenlik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet.

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde bilgi güvenliği konusunda bilinçli kişiler yetiştirmek ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı sağlayıp istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

İngilizce Seviye B1(İngilizce Seviye A1 ve A2 programlarından sertifika alma şartı aranmaktadır.)

Genel

Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme,kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneğini kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon dinleme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler İngilizce dilini B1 seviyesinde öğrenmektedir.

Hasta ve Yaşlı Öz Bakımı


Genel

Evde kendi sorumlulukları altındaki hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını, sağlıklarını koruyarak karşılayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Yaşlılık, hastalık çeşitleri, günlük bakım, beslenme, pozisyon verme ve kaldırma, hasta ile iletişim, ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı, ağır hastalık ve vefat durumu.

Programın Kazanımları: Bu program, evde bakıma ihtiyacı olan hastası veya yaşlısı bulunan aile bireylerine bakım süreci ile ilgili farkındalık kazandırmaktadır. 

Kırkyama (Patchwork)

Genel

Programda kırkyama el sanatına ait mesleki hesaplamaları yapabilme, kırkyama temel tekniklerini kavrayabilme, kırkyama parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme ve yorganlama yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, ev tekstili kumaşları, overlok, ütüleme, kesim, kırkyamaya hazırlık, kırkyamayı elde ve makinede birleştirme, basit nakış, temel iğne teknikleri, kenar bordürü, dekoratif kırkyama, kırkyama-aplike, yorganlama.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, ev tekstili ve çeyiz ürünleri yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama

Genel

Dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilme, mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, temel dikiş teknikleri, zikzak dikişi, basit nakış iğneleri, kurdele işi, dekoratif yastık ve minderler, boncuk aksesuarlar, keçe ev aksesuarları, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Ev tekstili, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

Ev Teksti̇li̇ Ürünleri̇ Hazırlama

Genel:

Örtü ve mindere ait parçaların mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini yapabilme, sandalye, şezlong ve koltuk örtülerinin parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerileri kazandırılır.

Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, temel dikiş teknikleri, zikzak dikişi, basit nakış iğneleri, kurdele işi, dekoratif yastık ve minderler, boncuk aksesuarlar, keçe ev aksesuarları, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Ev tekstili, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

Salon Takımları Dikimi


Genel

Salon takımlarına  ait teknikleri uygulayabilme, mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, temel dikiş teknikleri, zikzak dikişi, basit nakış iğneleri, kurdele işi, dekoratif yastık ve minderler, boncuk aksesuarlar, keçe ev aksesuarları, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Ev tekstili, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

Rusça Seviye B1( (RUSÇA Seviye A-1-A-2 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.)

Genel

Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneğini kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon dinleme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Rusça dilini B1 seviyesinde öğrenmektedir.

 

Türkçe Okuma Yazma

Yetişkin okuma-yazma öğretme yeterlilikleri kazandırmak hedeflenmiştir ve devam edilen eğitimin sonunda yetişkin okuma yazma öğreticiliğini yürütme yeterliliklerine sahip olunur.

Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme

Genel

Program öğrencilere; fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme, temel ayarlarını yapabilme ve ortama uygun fotoğraf çekebilme becerisi kazandırır.

Konu Başlıkları: Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, temel fotoğraf çekimi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar fotoğraf alanında; reklam ajanslarında, gazete dergi gibi medya kuruluşlarında, fotoğraf stüdyo ve laboratuvarlarında çalışabilirler.

Web Tabanlı İçerik Yönetim SistemleriGenel Özet

Kod kullanmadan basit bir şekilde site yapabilme imkanı veren bir kurstur. Bu kurs sayesinde her kez çok kısa zamanda bir web sitesine sahip olabilir.
 

Genel

İçerik yönetim sisteminin kurulumunu yapıp şablonları, eklentileri ve modülleri kullanarak internet uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: HTML ile basit web işlemleri, açık kaynak kodlu web sistemleri.

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, bilişim sektöründe; web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketleri ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşları vb. yerlerde çalışabilirler

Korece

Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi Korece Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak; 1.Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları, 2. En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları, 3. Kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları, 4. Karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla basit bir şekilde konuşmaları, 5. Basit bir metni okumaları, 6. Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları, 7. Sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri, 8. Basit nezaket kalıplarını kullanmaları, 9. Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmaktadır.

Etkin ve Verimli Asistanlık

Etkili ve verimli asistanlık geliştirme ve uyum eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. Etkin ve verimli asistanlık için gerekli temel bilgileri bilmesi ve asistanın temel görevlerinin neler olduğunu açıklaması,
2. Etkili ve verimli asistan görevlerini yerine getirmesi
amaçlanmaktadır.

Veri Tabanı Yönetimi

Genel

Bu program; SQL Server kullanımı bilenlere yönelik veri tabanında sorgulamalar geliştirmeyi ve Stored Procedure yazabilen kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: SQL ile veri tabanında sorgular, SQL ile Stored Procedure.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren, web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda veri tabanı uzmanı olarak istihdam edilebilirler.

İnternet ve E-Posta Yönetimi

Genel

Günümüzde temel beceriler arasında sayılan internet tarayıcılarını kullanabilme ve elektronik posta alıp gönderebilme yeterliliklerinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: İnternet, tarayıcılar, e-posta yönetimi, yazılı iletişim ve internet güvenliği.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilere internet ve e-posta kullanımı becerisi kazandırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Görgü Kuralları

Genel

Günümüzde temel beceriler arasında sayılan internet tarayıcılarını kullanabilme ve elektronik posta alıp gönderebilme yeterliliklerinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: İnternet, tarayıcılar, e-posta yönetimi, yazılı iletişim ve internet güvenliği.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilere internet ve e-posta kullanımı becerisi kazandırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Uygulamalı Tiyatro

Genel

Bu program ile; yaratıcı drama uygulamalarını yapabilen sahne gösterileri için bedenini ve konuşma enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: İletişim, insan ilişkileri, yaratıcı drama, dekor ve aksesuar uygulamaları, kostüm ve aksesuar uygulamaları, sahne gösterileri.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterlilikleri kazananlar, eğlence hizmetleri alanında; tiyatrolar, TV yapımları ve organizasyon şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

14-25 Yaş için Popüler Mutfak

Genel

Katılımcılara; hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun Türk mutfağına özgü çorbalar, sebze, kurubaklagil, et ve sakatat yemekleri, dolma, pilav, makarna, hoşaf ve kompostoların pişirme yeterliğini kazandıran, uygulamalı olarak öğreten bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, bulaşık yıkama ve çöp atımı, Türk mutfağına özgü çorbalar, Türk mutfağına özgü sebze yemekleri, kurubaklagil yemekleri, Türk mutfağına dolma ve sarmalar, Türk mutfağına özgü et yemekleri ve sakatatlar, Türk mutfağına özgü makarnalar, Türk mutfağına özgü pilavlar, Türk mutfağına özgü komposto ve hoşaflar, Türk mutfağına özgü tatlılar.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek-içecek hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, ve restoranlarda, yemek fabrikalarında vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Ofis Programları Kullanımı

Genel

Bu programla öğrencilere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, sunum hazırlama programı.

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımını öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

 

Skulent İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Genel

Temel iç mekân bitkilerinin üretebilme/yetiştirebilme, hastalık ve zararlılarıyla mücadele edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: İç mekân bitkileri, dieffenbachia yetiştiriciliği, ficus yetiştiriciliği, siklamen yetiştiriciliği, afrika menekşesi yetiştiriciliği, kaktüs yetiştiriciliği.

İstihdam Alanları: Bu alanda eğitim alanlar; iç mekân süs bitkileri üretim seralarında, süs bitkileri kooperatif ve birliklerinde, çiçekçi dükkânları vb. yerlerde istihdam edilebilirler.

Kalorifer Ateşleyiciliği

Kalorifer ateşçisi kurs programı sonunda bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi,
2. Sıvı yakıtlı kazan yakma kurallarına uygun kazanı yakma işlemini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Cam Altı Boyama

Cam levhaların arka yüzeyine toz boya, sulu boya, guaj, cam boyası ya da akrilik boyalarla çalışılan resim tekniğidir. Görünüşte tuval üzerine yapılan resimlere benzer olsa da özelliği bunların tam tersi sırayla boyanmasıdır. 20.yy.ın sonuna kadar büyük gelişme göstermiş, Camaltı resim sanatı bugün kaybolmaya yüz tutmuştur. Bir zamanlar çok moda olan bu resimlere evlerin dışında mescit, tekke, türbe gibi dini mekanlarla kahve, kasap, berber gibi dükkanlarda da sıkça rastlanırdı Camaltı resim sanatı, Türk halk resminin önemli bir dalını oluşturur. 

Seramik Rölyef

Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı-sırsız pişirimlerini tekniklerine uygun yaparak çeşitli ürünleri ortaya çıkartabilen kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Corel Draw (Vektörel Çizim Programı)Genel

Programın eğitimleri, vektörel tabanlı bir grafik tasarım programı olan CorelDRAW’ı etkin bir şekilde kullanabilen kişiler yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: Tasarıma hazırlık, reklam ve tabela tasarımı, etiket tasarımı, vektörel çizim.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitimi tamamlayanlar; grafik ve fotoğraf sektöründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, matbaa ve açık hava reklamcılığında istihdam edilmektedir.

4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri

Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve etkinlikleri yapabilen kişileri yetiştirir.Kurs süresi 296 ders saatidir. 

Perakende Gıda Reyon Görevlisi

Kurumsal mağaza ve süpermarketler için son derece önemli olan reyon görevlileri, düzenli olarak raflardaki ürünlerin takibini yapan, son kullanma tarihi yaklaşan ve eksilen ürünleri tespit eden ve yeni gelen ürünleri raflara yerleştiren kişilerdir. Rafların sınıflandırmasını yaparak, ürünleri sınıflandırmaya uygun bir şekilde raflara yerleştirmekle yükümlü olan reyon görevlisi, alışveriş sırasında karışabilen rafları da hızlı bir şekilde düzenleyebilmelidir. Reyon görevlisi iş ilanları veren kurum ve kuruluşlar; iletişim kabiliyeti yüksek, müşterilere karşı her daim güler yüzlü, nazik bir yaklaşım benimseyen ve pozitif enerjiye sahip adaylar arasından seçim yapmaya oldukça özen gösterirler. Dış görünüşüne önem veren, ekip çalışmasına yatkın, yoğun iş temposu ve esnek çalışma şartlarına uyum sağlayabilen kişiler, başvuruda bulundukları reyon görevlisi iş ilanı için uygun nitelikleri taşımaktadırlar. Mesai saatinin büyük bölümünü ayakta geçireceği için dayanıklı bir yapısı olması gereken reyon görevlileri, çalıştıkları firmada gösterecekleri performans ile yükselme olanağı da bulabilirler. Yarı ya da tam zamanlı çalışmak isteyenler için birbirinden farklı reyon görevlisi ilanları arasından uygun ilanlara başvuruda bulunarak kolaylıkla iş sahibi olabilirsiniz.

TÜRKÇE ÖĞRENİMİ

Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için düzenlenmiş olup basit düzeydeki ihtiyaçların karşılanabilmesi adına Türkçede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Kaligrafi

Genel

Latin harfleriyle, süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Programda öğrencilerin süsleme tekniklerini kullanarak yazı yazmayı öğrenmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Kaligrafinin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, teknikler ve uygulama.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazananlar, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.


İç Mekan Süs Bitkileri/Çiçek Yetiştiriciliği

İç mekanda kullanılmak üzere saksı ve kaplarda yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır.
Süs bitkileri sektörü, bitkisel üretim içinde önemli bir yere sahip olan ve ekonomiye büyük katma  sağlayan etkili bir sektör olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz çok çeşitli ekolojik bölgeye sahip olup, iklim ve toprak özellikleri bakımından süs bitkileri yetiştiriciliğine son derece uygundur ve aynı zamanda bir çok süs bitkisinin gen kaynağıdır.

İLLÜSTRASYON

  Oran-Orantı Kurallarına Dikkat Ederek Adobe Illustrator Programı Yardımı İle İmgesel Çizim Yapabilme Bilgi Ve Becerisinin Kazandırıldığı Bir Programdır. Temel çizim becerisi yetisine sahip bir bireyin kalem ve kağıt yardımı ile ortaya çıkardığı çalışmaları aynı şekilde program menüleri yardımı ile görselleştirmesini sağlar.
 
İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alarak mesleki yeterliliğe ulaşanlar; işletmelerin grafik ve tasarım hizmetleri sunan bölümlerinde, reklam ajanslarında, yayın kuruluşlarında istihdam imkanı bulabilirler.

İş Makinaları OperatörlüğüKURSUN İÇERİĞİ

  • İş makinasının teknik yapısının ve sistemlerin öğretilmesi
  • İş makinasının ataşman ve ekipmanın tanıtılması yerinde ve doğru kullanılması
  • İş makinasının kullanımında emniyetin, güvenliğin sağlanması, ekonomik , verimli şekilde kullanılması, aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması
  • İş makinasının periyodik bakımları
  • İş makinasının arıza belirtilerinin öğretilmesi, operatör tarafından giderilebilecek küçük onarımlar
  • İş makinasının özelliğine göre enerji tasarrufu ve çevre ile ilişkisinin anlatılması
  • İş makinalarının emniyetli ve güvenli şekilde kullanımı

KaynakçıKaynakçılık  Kurs Programının Amacı:

Kaynakçılık  Kursu ile kaynak işlerini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Kaynakçılık Kurs Programı Süresi:

Programın süresi en az 4o saat olup daha uzun saatlik programlar da mevcuttur.

Ud

Genel

Udda ritim kalıplarını kullanabilen, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilen ve enstrümanı tekniğine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, boş teller ve notalar, udda iki ve sekiz zamanlı ritim kalıpları, udda hüseyni, kürdi, hicaz, nihâvent, acemaşirân, segâh, hüzzam, hicazkâr, sultaniyegâh ve muhayyerkürdî makamları, diziler ve usuller, göçürülmüş bileşik makamlar.  

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

İngilizce A2 (İngilizce Seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.)Genel

Bu program öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda, İngilizcedeki günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak öğrencilerde, İngilizce Seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji ile ilgili konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

İstihdam Alanları: İngilizcede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

Japonca

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 120 saat'tir.

Bu program kursiyerlere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Japoncada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma

İstihdam Alanları: Japonca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

Arı Yetiştiriciliği

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 80 saat'tir.

Bu program; arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı konularında bilgi ve becerileri kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık, arı sağlığı.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler sektördeki işletmelerde ve kendi işinde üretim ve yetiştiricilik yapabilirler. 

Web Animasyon (Flash)

ANİMASYON YÖNETİMİ - FLASH
GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

PROGRAM MODÜLLERİ

1. Etkileşimli Animasyonlar
2. Gelişmiş Animasyonlar
3. Veri Tabanı ve XML Uygulamaları

Satış Görevlisi

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 184 saat'tir.

Firmanın ürünlerine müşteri bulma ve satış işlemini yapıp satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müşteri iletişimi, satışa hazırlık, ticari belgeler, iş planı.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan kursiyerler, pazarlama ve perakendecilik sektöründe satış elemanı olarak çalışabilirler.

 

Dikkat: Bu branşa perakende sektöründe çalışmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş adaylar başvurabilmektedir. Adaylar eğitim başlamadan mülakata tabi tutularak belirlenecektir.

Reyon Görevlisi

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 152 saat'tir.

Firmanın ürünlerine müşteri bulma ve satış işlemini yapıp, satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müşteri iletişimi, satışa hazırlık, iş hukuku.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler pazarlama ve perakende sektöründeki çeşitli alanlarda çalışabilirler.

 

Dikkat: Bu branşa perakende sektöründe çalışmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş adaylar başvurabilmektedir. Adaylar eğitim başlamadan mülakata tabi tutularak belirlenecektir.

Kasiyerlik

Kasiyer
 
Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 480 saat'tir.

Müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış- kapanışlarını yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci, elektronik tablo, F klavye, müşteri özellikleri, müşteri iletişimi ve memnuniyeti, ticari matematik, istatistik, ticari belgeler, iş hukuku, toplam kalite yönetimi, personel gelişimi, kasa işlemleri, ticari defterler..

İstihdam Alanları:  Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar, pazarlama ve perakendecilik sektöründe çalışabilirler.

Catia ile Taslak Modelleme

AMAÇLAR : Kursiyer

1. Temel kavramları kullanabilecektir.
2. 2D modellemeyi kullanabilecektir.
İÇERİK :

A. TEMEL KAVRAMLAR
1. 3D parametrik tasarım ve getirdikleri
2. Proje dosyalarının yapısı, özellikleri ve oluşturulması
3. Catia dosya formatları
4. Kullanıcı ara yüzü
5. Görüntüleme seçenekleri

B. 2D MODELLEME
1. Sketch(2D) giriş
2. 2D sketch oluşturma
3. Düzlem kavramı
4. Eksen kavramı
5. Nokta kavramı
6. 2D sketch oluşturma ve düzenleme komutları
7. Sınırlandırmalar

İnternet Programcılığı ASP.NET

İnternet programcılığı ASP.NET

İnternet Programcılığı PHP

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 160 saat'tir.

Kursiyerlere; internet programcılığı için gerekli programları kurarak, programlama ve veri tabanı yönetimi yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Programlamaya giriş, veri tabanına giriş, PHP ve MYSQL kurulumu, Apache sunucusunun kurulumu, değişkenler, sabitler, operatörler, kontrol yapıları, döngüler, fonksiyon tanımlama ve çağırma, zaman fonksiyonları, diziler, formlar, nesneler, INPUT tipleri, MYSQL veri tabanı yönetimi ve PHP ile MYSQL veri tabanına erişme.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

Görsel Programlama

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 256 saat'tir.

Görsel programlama dilinin kurulumu ve ara yüz oluşumunu, kodları kullanarak programlama, veritabanı ve internet uygulamalarını yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Görsel programlama kurulumu, görsel programlamada ara yüz, kod parçaları, komutlar ve yardımcı kodlar, hata giderme, veri tabanı ve internet uygulamaları.

İstihdam Alanları: Web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

Bilgisayar Programlama Teknikleri

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 128 saat'tir.

Bilgisayar programlamanın mantığını kurabilen, algoritma ve akış şemalarını oluşturabilen kişilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Programlama temelleri, akış diyagramları, yapısal programlama temelleri, veri yapıları, temel algoritmalar.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar

Android ile Mobil Programlama

Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı değişiminin bir sonucu olarak yeni işler ve meslekler ortaya çıkmaktadır. On yıl önce isimleri bilinmeyen meslekler, bugün milyonlarca kişiyi istihdam etmektedir. Bu durum, eğitim hizmeti sağlayan kurumların bu gelişmeye uygun olarak sistemi yeniden kurgulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması; yeni öğretim programlarının hazırlanması, buna uygun insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Değişimin en hızlı yaşandığı alanların başında bilişim teknolojileri sektörü gelmektedir. Bilişim teknolojileri sayesinde eğitimin, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilebileceği ve teknolojinin sunduğu kolay erişim ve esneklik olanaklarının, yeni beceri kazanma fırsatları oluşturarak eğitim sisteminde olumlu bir reform gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA kurs programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni eğitim programlarının uygulanması, bilişim alanında sektörün ihtiyacı olan daha nitelikli insanların yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleğe ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur. Türkiye’de genel manada bilişim özelde de mobil yazılım sektörüne ekonomik bir ivme kazandırmanın yanında bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği de taşıyan bu program ülkemizin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunacaktır. Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

Robot Uygulamaları

ROBOT UYGULAMALARI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR

ALAN : ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ MESLEK :
ROBOT UYGULAMALARI MESLEK SEViYESi :

MESLEK ELEMANI TANIMI
Robotların temel hareketlerini, kol tasarımı NXT programları ile programlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GiRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Elektrik-Elektronik Teknolojisi sektöründe;
1. Robot teknik servisi hizmeti veren elektrik-elektronik firmalarında ve bu alanla ilgili hizmet alan kamu kurum ve kuruluşlarında,
2. Üretim Otomasyonları, Eğitim ve eğlence amaçlı vb. yerlerde çalışabilir.

SolidWorks

Üç Boyutlu Çizim-Solidworks
 
Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 232 saat'tir.

Kursiyerlere; bilgisayar ortamında üç boyutlu model, katı yüzey modelleme görsellik işlemleri, modellerden görünüş çıkarıp hesaplama, tasarım, animasyon ve montaj yapma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Konu Başlıkları: Geometrik çizimler, görünüş çıkarma, ölçülendirme ve yüzey işlemleri , üç boyutlu model oluşturma ve düzenleme, katı-yüzey modelleme ve görsellik hesaplama, sorgulama ve boyut geçişleri, tasarım ve animasyon, katı modeli teknik resme aktarmak.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler talaşlı imalat, endüstriyel kalıpçılık, makine tasarım ve çizim, makine bakım ve onarım, mermercilik , endüstriyel modelleme sektörü vb. yerlerde çalışabilirler.

Sayacılık (Deri Ayakkabı (Yemeni) Yapımı)

eri ve kumaş parçalarını işleyerek ayakkabıların "saya" adı verilen yumuşak üst kısmını yapma işidir. sayacılar, bir tasarımcı gibi çalışır ve kesilmiş kumaş ya da deri parçalarını farklı şekillerde birleştirerek sayayı yaparlar.

Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri


İçerik Yönetim Sisteminin kurulumunu yapıp, şablonları, eklentileri ve modülleri kullanarak internet uygulamaları yapabilen kişidir. 

Sağlıklı Yaşam İçin Harekete GeçPROGRAMIN FAYDALARINDAN BAZILARI


1. Bunama Riskini Azaltır.
2. Kemik Erimesi (Osteoporoz) Riskini Düşürür
3. Kas Kaybını Engeller
4. Sindirimi Kolaylaştırır
5. Stres, Depresyon ve Anksiyeteyi Azaltır
6. Mental Performansı ve İş verimliliğini Artırır 
7. Kanser Riskini Azaltır
8. Kalp Hastalıkları Riskini Azaltır
9. Yüksek tansiyonu olanların, tansiyonu kontrol altında tutmasına yardımcı olur.
10. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
11. Kalori yakımını sağlar.
12. Fazla kilolardan arınılır.

+ + + Faydalar bunlarla sınırlı değil, programın bize katacağı daha 100'lerce faydası vardır.

İlk Yardım

Genel

Bu Branşın Eğitim Süresi 96 saat'tir.

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1.Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2.Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4.Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5.Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı 
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.

Ahşap Hediyelik Eşya (Dekoratif Ahşap Süsleme)

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 312 saat'tir.

Ahşap malzeme bilgisine sahip, ahşap objeye uygun hazırlık yapan, ahşaba oyma, kakma, tornalama gibi teknikleri uygulama ve renklendirmesini yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu renklendirme, desen panosu, desen çizme ve aktarma, ahşap süslemede boyama, dekoratif işlemler, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, ilgili sektördeki atölye ve işletmelerde çalışabilir, kendi iş yerlerinde üretim yapabilirler.

Ahşap Oymacılığı (Şekillendirmeci)

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 536 saat'tir.

Bu programda iş güvenliği önlemlerini alarak malzemeyi seçen, ahşaba yüzey oyma, tabii şekil oyma yapabilen, ahşaba kakma ve kaplamayla kakma uygulayabilen kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Elde kesme, elde şekillendirme, tabii şekil oyma, yüzey oyma, ahşap kakma, kaplama ile kakma, yüzey kaplama ve onarma, dolgu ve son kat vernikleri.

İstihdam Alanları: Kursun gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar, ahşap teknolojisi alanında hizmet veren atölye ve mağazalarda çalışabilir, kendi atölyelerinde üretim yapabilirler.

Ön Muhasebe

 
Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 296 saat'tir.

Haftalık ödeme planını çıkartma, günlük nakit akışını denetleme, stok takibi yapma, müşteri çek ve senetlerini bankaya verme, firma çeklerinin takibini yapma, kasa defterini yazma ve kasa denkliğini sağlama, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapma, evrak intikalini sağlama, bilgisayar kullanma bili ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, ticari defter ve belgeler, perakende satış belgeleri, fatura, irsaliye, fatura yerine geçen belgeler, paket program yükleme, cari hesaplar, çek-senet, ön muhasebe, bakım ve yedekleme, ETASQLV8, LOGO GO ve MIKRO 12 programları. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde, muhasebe, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ofislerinde ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.

Çini İşlemeciliği

Çini İşlemeci

 
 
Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 224 saat'tir.

Tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde, sır altı tekniğinde boyama işlemleri ile sırlama pişirimlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, renk, geometrik çizimler, tabak boyama, pano desenini boyama, dik formları boyama, çini sırlama ve pişirme.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazanan kursiyerler, çini, seramik ve cam atölyeleri ve fabrikalarında çalışabilir, kendi çini atölyelerini açarak gelir elde edebilirler.

Voleybol

İçerik Eklenecektir

Masa Tenisi

İçerik Eklenecektir

Atletizm

İçerik Eklenecektir

Futbol (7-14 Yaş)

İçerik Eklenecektir

Futbol (Yetişkin)

içerik eklenecektir

Hızlı ve Etkili Okuma

İçerik Eklenecektir.

Model Uçak Yapımı

İçerik Eklenecektir

Evcil Hayvan Bakıcılığı

Dünya sadece insanlara ait olmayıp, bizim gibi yaratılmış olan canlı varlıkların olduğunu bilmek gerekir. Tabiki yaratılmışların en şereflisi olan insan kendinden başkasına eziyet etmeyerek onlara yardımcı olmalıdır. Bunun için öncelikle hayvan sağlığı ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu nedenle gelişmiş sanat ve meslek eğitimi kursları branş listesine Hayvan Sağlığı alanı ekliyor. 

Pet Hayvanları
Bu yıl ilk defa uygulamaya başlayan Hayvan Sağlığı alanında tek branş olan SAKEM Pet Hayvanları kursu toplamda 64 saat sürecek bir eğitimden oluşmaktadır. Hayvan bakıcılığı konusunda detaylı eğitimlere ulaşabileceğiniz kursta alacağınız eğitimler arasında hayvanların beslenmesi, kalacak barınakların kurulması, hastalıkları ve hastalıklara karşı alınacak önlemler ile hayvanlarda bilinmesi gereken hijyen kurallarına dair detayları göreceksiniz. Pet Hayvanları eğitiminde özellikle kedi ve köpeklerin bakımı ve onların eğitimi yönünde olmaktadır. Sadece bakımı değil onlarla iletişim kurma ve itaat ettirme bilgisi alacaksınız.

Hayvan Sağlığı ve Bakımı

Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 104 saat'tir.

Kadınların en endişeli olduğu dönemlerin başında yer alan hamilelik dönemi, SAKEM’in Bilinçli Hamilelik eğitimi ile artık daha kolay ve mutlu geçecek. SAKEM’in bu eğitim yılında açtığı branştan biri olan Bilinçli Hamilelik eğitimleri, anne adaylarına ya da bu konuda eğitim almak isteyen herkese açık ve ücretsiz.
 
Branşın eğitimlerinde, kursiyerlere bilinçli hamile kalmak ve sağlıklı bir hamilelik geçirmek için dikkat edilmesi gereken konuların yanı sıra evde yeni doğan bebek bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenler de öğretiliyor. “Hamilelik”, “Beden sağlığı”, “Bebek bakımı”, “Bireysel bakım” branşın konu başlıkları arasında yer alıyor.
 
Eğitim süresi 104 saat olan “Bilinçli Hamilelik” branşı ile katılımcılara, hamilelik süresince ve doğum sonrasında bakım becerileri kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerde katılımcılara; anne ve çocuk sağlığı, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, aile planlaması, bebek bakımı ve beslenmesine ilişkin bilgi ve beceri kazandırılıyor.
 

Aile Eğitimi Kurs Programı 12-18 Yaş

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 70 saat'tir.

Program kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne-babaların ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla ergenlik dönemindeki çocuğun var olan potansiyelini kullanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Ergen ve ergen gelişimi, ergenlikte kişilik ve benlik gelişimi, ergen ve iletişim, anne baba tutumları, ergen ve anne-baba anlaşmazlıkları, ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, ergen ve geleceği planlama, ergenlikte ihmal ve istismar, ev kazaları ve ilk yardım, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere duyarlılık geliştirme.

Belgelendirme: Bu programla ebeveynlerin daha iyi nesiller oluşturabilmek için  bilinç ve becerisinin artırılması hedeflenmiştir.  

Aile Eğitimi Kurs Programı 7-11 Yaş

Genel


Bu Branşın Eğitim Süresi 70 saat'tir.

Bu eğitim programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne- babaların ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Verilen eğitimlerle, çocuğun var olan potansiyelini kullanması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Anne-baba tutumları, iletişim engelleri ve dinleme becerileri, kendini ifade etme becerileri, etkili iletişim ve olumlu davranış kazandırma yolları, istenmeyen davranışları değiştirme yöntemleri, temel alışkanlıklar, bedensel ve cinsel gelişim, zihinsel, sosyal, duyusal gelişim, yaşam olayları, çocuk hakları, nitelikli zaman geçirme ve oyun oynama. 

Belgelendirme: Bu programla ebeveynlerin daha iyi nesiller oluşturabilmek için çocuk yetiştirme konusunda bilinç ve becerisinin artırılması hedeflenmiştir.

Girişimcilik

Bu Branşın Eğitim Süresi 70 saat'tir.

Konu Başlıkları: Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri; pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar ve atölye çalışmaları.

İstihdam Alanları:  Bu programla SAKEM kursiyerlerinin iş piyasasına girmelerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Senaryo Yazarlığı

Senaryo Yazarlığı Okulu'nun amacı genç senaristlerin ya da senarist adaylarının sektörü daha iyi tanımalarını sağlamak ve yeni iş fırsatları oluşturmak… Bunun yanı sıra “Senaryo Yazarlığı Okulu” fikri ve sinai haklar konusunda uzmanlaşmayı düşünen ve bu nedenle sektör konusunda bilgilenmek isteyen hukukçular, hukuk öğrencileri ya da yazılı ya da görsel medya çalışanları için de bir bilgi kaynağı niteliğinde olacak.

Kısa Fim Yapımı

Kısa film yapımında, çekim öncesi ve sonrası temel düzeyde teknik cihaz kullanma ve senaryo oluşturma bilgi ve becerisine sahip bireylerdir.

Manikür Pedikür Teknikleri

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, el ve ayak bakımına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir

İpek Kozası El Ürünleri Kursu

Kelebek yumurtalarını dut yaprakları üzerine bırakır, yumurtladıktan üç dört gün sonra ölür. Baharda taze dut yaprakları üzerindeki yumurtalardan larva halinde çıkan tırtıllar sık tüylü ve siyahtır. Büyük bir iştahla devamlı dut yaprağı yerler ve dört beş defa gömlek değiştirerek bir birbuçuk ayda 7 veya 8 santime ulaşırlar. Büyüdükçe renkleri açılır ve tüyleri kaybolur. İyice büyüyüp de hücrelerine yerleşince üst dudağındaki delikten iplik halinde zamk gibi bir sıvı çıkararak kozasını yapmaya başlar. Tırtıl önce kozanın dış kısmını sonra kendi vücudunun etrafını örmeye devam eder ve görünmez olur. Eğer kendi haline bırakılırsa iki üç hafta içinde kelebek haline gelerek ördüğü kozayı parçalar ve dışarı çıkar. Bu yüzden kozayı parçalamadan kozalar sıcak suya atılır veya sıcak su buharına tutularak tırtıl öldürülür. Böylece ipek kozaları elde edilir. Bu kozalardan da tel şeklindeki ipek lifleri çıkarılıp ham ipek üretilir.
Kursiyerlerin yaptıkları perspektif çalışmaları ve ipek böceği kozasından yaptıkları tablo, süs ve çeyizlik eşyalardır. Bu kurslardan biri de perspektif çalışma ve ipek böceği kozası işlemeciliği kursudur.

Dijital Fotoğrafçılık

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapabilen, farklı mesafelerden fotoğraf
çekebilen ve bilgisayarda grafik düzenlemeler yapabilen kişidir.

Çince Seviye A1

Konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına
bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve
iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir.
 

Grafik & Reklam Tasarımı
Tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında
gerçekleştirebilen kişidir. 

Servis Elemanlığı (Garson)

Servis Elemanı (Garson), yiyecek ve içecek hizmetlerinin verildiği
yerlerde servis ön hazırlıkları, yiyecek ve içecek servisi, hesabın takdimi ve
tahsili işlerini yapan meslek elemanıdır. 

Şan - Ses Eğitimi

Ses eğitimi egzersizlerini ve şan tekniğini temel düzeyde, genel müzik 
teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilen kişidir. 

Evlilik Öncesi Eğitim

“Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrendikleri bir program olup, çiftlere evliliğe “iyi bir başlangıç yapabilme” fırsatı vermektedir.


Düz Dikiş Makinacı Yetiştiriciliği

çeşitli tekstil ürünlerini dikmek için kullanılan bir makinedir

Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama

 
Genel

Bu Branşın Eğitim Süresi 240 saat'tir.
Kadın giyimine ait temel kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlama, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikimini yapabilme bilgi e becerilerinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, temel meslekî hesaplama, düz dar etek kalıbı, temel kadın beden kalıpları, bluz kalıbı, elbise kalıbı, kadın pantolon kalıbı.

İstihdam Alanları: Eğitim alanlar; atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevi-butikler, kendi iş yeri vb. yerlerde çalışabilirler.
 
 1-Giyim ve ölçülendirme
 2-Temel Mesleki Hesaplama
 3-Düz Dar Etek Kalıbı
 4-Temel Kadın Beden Kalıpları 1
 5-Temel Kadın Beden Kalıpları 2
 6-Temel Kadın Beden Kalıpları 3
 7-Bluz Kalıbı 1
 8-Bluz Kalıbı 2
 9-Elbise Kalıbı
10-Kadın Pantolon Kalıbı
 

C (+) (++) (#) (Geliştirme ve Uyum Eğitimi) (Mikro denetleyici)

C (+) (++) (#) (Geliştirme ve Uyum Eğitimi) (Mikro denetleyici) 

Rusça Seviye A2

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir 
yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, 
becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu 
hâle getirmektedir. 

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

.Doğrudan doğruya bitkinin çeşitli kısımlarının veya onlardan elde edilen etkili maddelerin dahilen veya haricen insan ve hayvanlarda görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkilere Tıbbi Bitki denir.

Deri Aksesuarları
Bu Branşın Eğitim Süresi 144 saat'tir.

Bu programda kursiyerlere; tekniğe ve modele uygun kalıp hazırlama, köseleyi tıraşlama, kalıbı uygulama, çantayı süsleyip birleştirebilme eğitimi verilir.

Konu Başlıkları: Renk bilgisi, elde birleştirme teknikleri, çanta tasarımı, kösele çanta yapımı, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, el sanatları sektöründeki işletmelerde, giyim aksesuarı, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

Şiş ve Tığ Örücülüğü

Modele uygun şiş ve tığ örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri 
kullanarak, örgüyü ürün haline dönüştüren ve süsleme yapabilen kişi yetiştirmeyi amaçlar.

İşaret DiliTürk İşaret Dili (TİD) kursu, işaret dilini aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle iletişim kurabilen bireylerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Almanca A2

Konuştuğu kişilerle günlük hayat,yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, 
doğa,çevre ve kurallar, bilim,sanat ve teknoloji adına bilinen günlük ifadeleri yabancı 
dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir

Cam Vitray

Günümüzde çok yaygın olarak, evlerde, otellerde, fabrikalarda, yemek ve oyun salonlarında, camilerde ve bunun gibi birçok mekanda çok amaçlı kullanılan bir sanat tekniği olan vitraya, kısaca cam resmi diyebiliriz. Vitray sanatı gün ışığı ile doğan ve yine onun az ve çokluğu ile değişimler kazanan bir ışıklı resim sanatıdır

Osmanlı Türkçesi 2.Kur - İmla kaideleri

Genel

Osmanlı Türkçesi kursları 4 modülden oluşmaktadır. Alt modülü almayan diğer üst modüllerden ders alamamaktadır. (İstisna olarak Lisans düzeyinde Osmanlı Türkçesi dersini alanlar istedikleri modülden ders alabilirler.)

Osmanlı Türkçesi, geçmişimizi doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenip değerlendirmemiz bakımından ilgi çekici hale gelmiştir. Alfabe ile genel yazım ve okuma kurallarının öğretildiği bu program sonunda kursiyer, matbu (basılmış) bir metni okuyabilecek düzeye ulaşır. 

Konu Başlıkları: Alfabe, genel yazım ve okuma kuralları, kitap, gazete ve dergilerden metin okuma çalışmaları, matbu 'rika' yazı türündeki arşiv belgelerini okuma, 'talik' yazı ile yazılmış çeşme, sebil, medrese ve cami kitabelerini okuma.

İstihdam Alanları: Program bitiminde, Osmanlı Türkçesine ilişkin bilgi ve tecrübesi orta düzeyde olan kursiyerler, yakın dönem matbu metinleri günümüz dili ve alfabesine çevirebilir gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 64 saat

Osmanlı Türkçesi 1.Kur - Kolay Metinler

Genel

Osmanlı Türkçesi kursları 4 modülden oluşmaktadır. Alt modülü almayan diğer üst modüllerden ders alamamaktadır. (İstisna olarak Lisans düzeyinde Osmanlı Türkçesi dersini alanlar istedikleri modülden ders alabilirler.)

Osmanlı Türkçesi, geçmişimizi doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenip değerlendirmemiz bakımından ilgi çekici hale gelmiştir. Alfabe ile genel yazım ve okuma kurallarının öğretildiği bu program sonunda kursiyer, matbu (basılmış) bir metni okuyabilecek düzeye ulaşır. 

Konu Başlıkları: Alfabe, genel yazım ve okuma kuralları, kitap, gazete ve dergilerden metin okuma çalışmaları, matbu 'rika' yazı türündeki arşiv belgelerini okuma, 'talik' yazı ile yazılmış çeşme, sebil, medrese ve cami kitabelerini okuma.

İstihdam Alanları: Program bitiminde, Osmanlı Türkçesine ilişkin bilgi ve tecrübesi orta düzeyde olan kursiyerler, yakın dönem matbu metinleri günümüz dili ve alfabesine çevirebilir gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 64 saat

Osmanlı Türkçesi 3.Kur - Arapça-Farsça Kurallar

Genel

Osmanlı Türkçesi kursları 4 modülden oluşmaktadır. Alt modülü almayan diğer üst modüllerden ders alamamaktadır. (İstisna olarak Lisans düzeyinde Osmanlı Türkçesi dersini alanlar istedikleri modülden ders alabilirler.)

Osmanlı Türkçesi, geçmişimizi doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenip değerlendirmemiz bakımından ilgi çekici hale gelmiştir. Alfabe ile genel yazım ve okuma kurallarının öğretildiği bu program sonunda kursiyer, matbu (basılmış) bir metni okuyabilecek düzeye ulaşır. 

Konu Başlıkları: Alfabe, genel yazım ve okuma kuralları, kitap, gazete ve dergilerden metin okuma çalışmaları, matbu 'rika' yazı türündeki arşiv belgelerini okuma, 'talik' yazı ile yazılmış çeşme, sebil, medrese ve cami kitabelerini okuma.

İstihdam Alanları: Program bitiminde, Osmanlı Türkçesine ilişkin bilgi ve tecrübesi orta düzeyde olan kursiyerler, yakın dönem matbu metinleri günümüz dili ve alfabesine çevirebilir gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 96 saat

Osmanlı Türkçesi 4.Kur - Arşiv ve Edebi Metinler

Genel

Osmanlı Türkçesi kursları 4 modülden oluşmaktadır. Alt modülü almayan diğer üst modüllerden ders alamamaktadır. (İstisna olarak Lisans düzeyinde Osmanlı Türkçesi dersini alanlar istedikleri modülden ders alabilirler.)

Osmanlı Türkçesi, geçmişimizi doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenip değerlendirmemiz bakımından ilgi çekici hale gelmiştir. Alfabe ile genel yazım ve okuma kurallarının öğretildiği bu program sonunda kursiyer, matbu (basılmış) bir metni okuyabilecek düzeye ulaşır. 

Konu Başlıkları: Alfabe, genel yazım ve okuma kuralları, kitap, gazete ve dergilerden metin okuma çalışmaları, matbu 'rika' yazı türündeki arşiv belgelerini okuma, 'talik' yazı ile yazılmış çeşme, sebil, medrese ve cami kitabelerini okuma.

İstihdam Alanları: Program bitiminde, Osmanlı Türkçesine ilişkin bilgi ve tecrübesi orta düzeyde olan kursiyerler, yakın dönem matbu metinleri günümüz dili ve alfabesine çevirebilir gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 64 saat

Temel Makyaj

Genel

Temel makyaj uygulamalarına ilişkin işlemleri, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.
 

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, kişisel hazırlık ve hijyen, dekolte ve yüz makyajı, kaş ve kirpik şekillendirme, makyaj kozmetikleri, makyaj.
 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar güzellik salonları ve merkezlerinde, TV kanallarında, tiyatro salonlarında, sinema stüdyolarında, kozmetik imalatçı ve satış noktalarında çalışabilirler.
 

Eğitim Süresi: 184 saat

Mum Yapımı

Genel

Jel mum yapımına uygun jel mumu eriten, renklendiren ve dökme uygulamaları yapabilen kişiler yetiştirilir.
 

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu renklendirme, jel mum yapımına hazırlık, jel mum yapımı.
 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, turistik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, mum üretim atölyelerinde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.
 

Eğitim Süresi: 120 saat

PastacılıkGenel

Bu programda, kursiyerlere pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun bir şekilde yaş pasta yapma ve servise hazır hale getirme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir. 


Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, ve sanitasyon, besin öğeleri, besin grupları, çırpılarak yapılan hamurlar, krema, sos ve şuruplar, jöle, şekerleme ve çikolatalar, yaş pastalar, dekoratif tekniklerle pasta süsleme, farklı süsleme uygulamaları.


İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar konaklama işletmelerinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışabilirler.


Eğitim Süresi: 280 saat

Popüler Mutfak

İçerik eklenecektir...

Fotoğraf Çekimi

Genel

Program kursiyerlere; fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme,temel ayarlarını yapabilme ve ortama uygun fotoğraf çekebilme becerisi kazandırır.
 

Konu Başlıkları: Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, temel fotoğraf çekimi.
 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar fotoğraf alanında; reklam ajanslarında, gazete dergi gibi medya kuruluşlarında, fotoğraf stüdyo ve laboratuarlarında çalışabilirler.
 

Eğitim Süresi: 96 saat

Bağlama

Genel

Bu programda, bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
 

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, bağlama düzeninde hüseyni (kerem) dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bağlama düzeninde rast ve sabâ (derbeder ve kalenderi dizisi), bağlama düzeninde kürdi ve hicaz (garip) dizisi, bağlama düzenine uygun halk müziği repertuarı.
 

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.
 

Eğitim Süresi: 232 saat 

Rusça Seviye A1

Genel

Bu program kursiyerlere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Rusçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları:  Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

İstihdam Alanları:   Rusça dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

Eğitim Süresi:  120 saat 

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama (Keçe)

Genel

Dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilme, mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, temel dikiş teknikleri, zikzak dikişi, basit nakış iğneleri, kurdele işi, dekoratif yastık ve minderler, boncuk aksesuarlar, keçe ev aksesuarları, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Ev tekstili, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler. 

Eğitim Süresi: 328 saat 

Keman

Genel

Kursiyerin; Batı müziğinde, kemanı temel düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

 

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, kamen çalmada duruş ve tutuş, keman çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri, sol majör ve mi minör diziler, re majör ve si minör diziler, la majör ve fa diyez minör diziler, fa majör ve re minör diziler, do majör ve la minör diziler.

 

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

 

Eğitim Süresi: 240 saat 

Taş Bebek

Genel

Doğru araç- gereç kullanarak , seramik hamuru hazırlayan, beden 
oluşturan, hamurdan giysi yapan, süsleyen, tekniğine ve yöreselliğine uygun taş  bebek yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.


 

Konu Başlıkları: Renk, Açık-Koyu ve Işık-Gölge, Doku, Taş Bebek


 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, el sanatları sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üreten atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 

Eğitim Süresi: 144 saat

Kastamonu Çarşaf Bağı

Genel

Modele uygun araç-gereç seçen, ip uzunluğunu hesaplayan, düğüm 
tekniklerini uygulayan ve süsleyerek ürün çeşitlerini yapabilen  kişilerin yetiştirildiği bir programdır.


 

Konu Başlıkları: Makrome Temel Düğüm Teknikleri-1, Makrome Temel Düğüm Teknikleri-2, Kastamonu Çarşaf Bağı


 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, el sanatları sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üreten atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 

Eğitim Süresi: 88 saat

Mekikli Dokuma

Genel

Mekikli dokumada desen hazırlama dokuma araç gereçlerini kullanma, 
mekikli dokumaya hazırlık, dokuma yapma ve dokumayı bitirme işlemlerini yapabilen  kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

 

Konu Başlıkları: Mekikli Dokumada Desen, Mekikli Dokumaya Hazırlık, Bezayağı Dokuma, Panama Dokuma, Rips Dokuma, Dimi Dokuma,Atlas Dokuma , Karışık Örgülerle Dokuma, Peşkir Dokuma


 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, Dokuma fabrikalarında, Dokuma atölyelerinde, Turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

 


 

Eğitim Süresi: 480 saat

Kağıt Rölyef

Genel

Desene uygun hazırlık yapan, teknikleri kullanarak uygulayan ve renklendirerek üç boyutlu dekoratif uygulama yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

 

Konu Başlıkları: Renk, objeleri açık- koyu ve ışık- gölge ile çalışma, tasarı ilkeleri, desen panosu, bitkisel rölyef, geometrik rölyef ve klasik rölyef, kalıplama.

 

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazananlar, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 

Eğitim Süresi: 280 saat 

Resim Sanat Eğitimi

Program ile kursiyere; desene uygun hazırlık yapabilme, teknikleri uygulayabilme ve renklendirerek resim uygulamaları yapabilme becerisi kazandırılır.

 

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, basit geometrik formlar, cansız modeller, tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, insan figürü detayları, insan figürü, yüzün ayrıntıları.

 

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazanan kursiyerler, kendilerini geliştirdikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

 

Eğitim Süresi: 368 saat

Autocad

Genel

Bilgisayar ve yardımcı çizim programı kullanarak proje çizimi yapabilen 
kişilerin yetiştirildiği bir programdır.


 

Konu Başlıkları:Bilgisayarla çizime hazırlık , Bilgisayarla üç boyutlu çizim, Bilgisayarla modelleme

 

İstihdam Alanları: Kursun gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ahşap Teknolojisi sektöründe; 

1. Kendi iş yerlerinde, 
2. Fabrikalarda, 
3. Sektördeki çeşitli çizim bürolarında çalışabilirler
 

 

Eğitim Süresi: 160 saat

Almanca Seviye A1

Genel

Bu program, kursiyerlere basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Almancada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

 

İstihdam Alanları: Almanca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

 

Eğitim Süresi: 120 saat  

Alüminyum Kabartma

Genel

Alüminyum levha üzerine çizim yaparak desen oluşturabilen, değişik objeleri süsleyip dekoratif eşya olarak kullanıma sunma amacıyla, folyo, bakır, pirinç levha üzerinde çalışma tekniklerini uygulayabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

 

Konu Başlıkları: Açık koyu, ışık ve gölge, tasarı ilkeleri, alüminyum kabartma (tabak çalışması tekniği, aplike, kaplama, ev çalışması ve manzara) teknikleri.

 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, el sanatları sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üreten atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 

Eğitim Süresi: 112 saat

Davul Derisi Pano Yapımı

Genel

Bu programda; modele uygun hazırlık yapabilen, gerekli teknikleri uygulayıp süsleyerek davul derisinden pano yapabilen kişiler yetiştirilir.

 

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu renklendirme, davul derisi pano yapma.

 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründeki işletmelerde, ev ve giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 

Eğitim Süresi: 112 saat

Filografi Tekniği

Genel

Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri vb. görsel unsurlar panolar haline getirilmektedir. Program, bu tekniği başarıyla uygulayabilen bireyleri yetiştirmeyi hedefler.

 

Konu Başlıkları: Malzemelerin tanınması, filografi teknikleri, ürün çeşitleri.

 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründeki turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 

Eğitim Süresi: 88 saat 

Ney Eğitimi

Genel

Türk Musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi, kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilen kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır.

 

Konu Başlıkları: Neyin tanımı ve bakımı, müziğin temel öğeleri, ney üflemede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler, Türk musikisinde usuller, seyirler, basit, göçürülmüş ve bileşik Türk musikisi makamları, taksim ve traspozisyon.

 

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

 

Eğitim Süresi: 424 saat 

SabunculukSabunun farklı tekniklerle eritilip hamur halini alması sonucu kalıplara dökülerek yada elle şekil verilerek yapılan ve dekoratif olarak tanzim edilen bir sanattır.

Mis sabun Osmanlı saraylarından günümüze tüm doğal özelliklerini koruyarak gelmiş ve halen kurslarımızda üretimi devam etmektedir.

YETERLİKLER MODÜLLER
1 Sabun hamuru hazırlamak Sabun Hamuru Hazırlama
2 Sabuna şekil vermek Sabuna Şekil Verme
3 Kompozisyonu renklendirmek Renk
4 Şekilli sabunu boyamak Şekilli Sabunu Boyama
5 Parlaklık vererek tanzim etmek Parlatma ve Tanzim

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları sektöründe;
1. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,
2. Küçük /büyük ölçekli isletmelerde,
3. Kendi işyerinde veya evinde vb, yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 248 saat

Takı Tasarımı

Genel

Uygulanan öğretim programında, modeline uygun çeşitli teknikleri kullanarak tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı yapabilen kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Takı tasarımı 1, makramede kullanılan temel düğüm teknikleri, örme ve düğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takıları.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, çalışabilirler, evlerinde üretim yapabilirler.

Eğitim Süresi: 256 saat

Yağlı Boya Resim

GenelBu branşta verilen eğitimde, kursiyere resmin temel kavram ve kurallarının belletilmesinin yanı sıra fırça ve spatula ile yağlı boya resim yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Konu başlıkları: Resimde orantı, renk-ton-armoni, renklerde perspektifi kavrama, fırça ve spatula kullanma teknikleri ve bu tekniklerle resim çizme.

İstihdam Alanları: Kursiyerler eğitimden sonra ev dekorasyonlarında, iç dekorasyonlarda duvara direkt manzara ve farklı dekoratif resimler çizerek, portre vb. sipariş alarak gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 368 saat

Tel Kırma

Genel

Tellerin makasla değil elle kırılarak işlendiği güzel ve kolay yapılan bir işleme çeşidi olup malzemeleri gelin teli, yassı düz iğne ve seyrek dokunmuş bir kumaştır. Programda bu sanatı yapma bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Tel kırmanın önemi ve kullanıldığı yerler, araç ve gereçlerin tanıtılması, hangi kumaşta kullanıldığı, tel kırmanın desenlenmesi, tel kırmanın işlenişi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar turistik ve hediyelik eşya, desen çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işyerleri ve atölyeler, modaevleri vb. yerlerde çalışabilirler, kendileri üretim yaparak gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 224 saat

Aşçı Yardımcısı

Genel

Bu programda, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme işlerinde aşçıya yardımcı olan mutfak elemanının yetiştirilmesi hedeflenir.

Konu Başlıkları: Sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, fond ve temel çorbalar, basit tatlılar, uluslararası özel çorbalar, soslar, patates garnitürleri, etlerin hazırlanması, et yemekleri, balıklar, su ürünleri, salata ve salata sosları, pilavlar, makarnalar, kıyılarak, mayalandırılarak, özleştirilerek, çırpılarak ve pişirilerek yapılan hamurlar, krema, sos ve şuruplar.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, restoranlarda, kurum mutfaklarında, kafeterya, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 878 saat

Aşçı Çıraklığı

Genel

Program, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mutfak elemanı yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek-içecek hizmetlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri ve besin grupları, sebze pişirmeye hazırlık, garnitürler, fond ve temel çorbalar, uluslararası çorbalar, basit tatlılar, soslar, et yemekleri, balıklar, hamurlar.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, restoranlarda, kurum mutfaklarında, kafeterya, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 272 saat

Aerobik(Pilates)

Genel

Güçlü bir vücut yaratmayı hedefleyen plates, 30-40 temel hareketle tüm vücut için kondisyon sağlamakta olup, zihin ve beden bütünlüğü öngören denge, nefes ve hareket sistemlerinin bir sentezidir. Plates egzersizlerinin amacı; karın ve sırt bölgelerini eşit oranda güçlendirip, vücudumuzun üst kısmında sağlam bir iskelet oluşturmaktır. 

Konu Başlıkları: Tanımı ve tarihsel süreci, temel teknikler, kondisyon, sağlık ve spor.

İstihdam Alanları: Kursiyerlerin daha sağlıklı bir vücuda ve yaşama kavuşmalarını hedefleyen bir programdır. Mesleki ve yeterliliğe yönelik bir program değildir.

Eğitim Süresi: 30 saat

Seramik Biçimlendiricisi

Genel

'Seramik biçimlendiricisi' eğitim programı, kursiyerin, seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilmesi, sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine uygun olarak ürün ortaya koymasını ve bu işlemlerde bilgi ve beceri kazanmasını hedefler.

Konu Başlıkları: Çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, yarı marul dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirme.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları vb. yerlerde çalışabilir, ya da kendi seramik atölyelerini açarak gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 416 saat

Sedef Kakma

Genel

İstiridye türünden kurumuş deniz kabukları olan sedefin ahşap üzerine açılan çukur veya oymalara yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. Bu eğitim programında, kursiyerlerin sedef kakma sanatını uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Sedefin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemelerin tanınması, sedef kakma tekniklerin uygulamalı olarak öğretilmesi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi üreten, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde ve kendi iş yerinde çalışabilir, gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 272 saat

Minyatür

Genel


Işık, gölge ve hacim duygusunun yansıtılmadığı, küçük, renkli resim sanatı olarak bilinen minyatürün öğretildiği programda, geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturarak süslemeler yapabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenir.

Konu Başlıkları: Minyatür sanatı hakkında genel bilgi, minyatür sanatının tarihçesi, geleneksel desenler, basit motif çizimleri, kır çiçekleri, ağaç, hayvan ve insan motifleri, figür ve mekân resmi, canlı modelden figür desen oluşturma, geometrik motifler. 

İstihdam Alanları: Minyatür sanatçıları kendi eserlerini pazarlayabileceği gibi, bu alanda becerilerini geliştirenler süsleme alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde çalışma imkanı bulabilir.

Eğitim Süresi: 784 saat

Dantel Anglez

Genel

Bu branşa devam eden kursiyerler; dantel anglez tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve dantel anglez iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi edinir.

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, nakış tasarımları, dantel anglez. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 192 saat

Evde Çocuk Bakımı

Genel

Çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemeleri hazırlama işlemlerini; öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapabilen kişileri yetiştiren bir öğretim programıdır.

Konu Başlıkları: Anne ve çocuk sağlığı, bireyin gelişimi, çocuk hastalıkları, çocuk ruh sağlığı, çocukla iletişim, 0 - 36 ay öz bakım, 36 - 72 ay öz bakım, erken çocuklukta plan, Türkçe dil etkinlikleri, oyun etkinlikleri, müzik etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık,

İstihdam Alanları: Eğitim süresi 344 saat

Ahşap Boyama

Genel

Ham ahşap, seramik, polyester, cam ve galvaniz üzerinde, su bazlı boyalar ve yardımcı malzemeler ile kişinin duygu ve düşüncelerini, bakış açısını yansıtması sanatıdır. Program, bu sanatı uygulayabilecek kişileri yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: Ahşap boyama hakkında genel bilgiler, dekupaj tekniği, transfer tekniği, peçete çalışma tekniği, eskitme teknikleri, doku çalışmaları, çatlatma teknikleri, varak teknikleri, rönesans güllen, mermerleme tekniği, one-strok tekniği.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar Ahşap Teknolojisi sektöründe; atölyeler, tersaneler, fabrikalar, kendi iş yerleri, mağazalar vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi:  480 saat

Tezhip

Genel

Tezhip, el yazması eserlerinin, hüsn-i hat levha ve albümlerinin altın yaldız ve boya ile süslenmesi sanatına verilen addır. Bu eğitim programında tezhibi, kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirebilme bilgi ve becerini kazanan bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Basit motifler, basit ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, ağaç ve hayvan motifleri, bitki motifleri, rumî motifler, geometrik motifler gibi uygulamalı konu başlıklarının yanı sıra tezhibin tanımı ve önemi, tezhibin tarihi süreci gibi başlıklar da yer alır. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, geleneksel el sanatları üretim ve satışı yapan atölye ve işletmelerde çalışabilir, eserlerini kendileri pazarlayarak gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 640 saat

Sanatsal Mozaik

Genel

Farklı renklerde, kesilmiş düz taşların sert bir yüzeye yapıştırılması sureti ile resim yapma sanatıdır. Bu sanatın öğretildiği programda, kursiyerlere mozaik öncesi işlemler, yüzeye aktarma, mozaik tekniğini uygulama bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, ışık ve gölge, genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif gibi konuların yer aldığı eğitimden sonra programda şu başlıklar yer alır: Mozaik analizleri, kompozisyon, mimari yüzeylerde, donatı yüzeylerinde ve dekoratif ürünlerde mozaik, cam kesimi, mozaik vitray.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar "Sanat ve Tasarım" alanında, özel kurs ve galeri mekânlarında, kendi işyerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilir, gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 432 saat

Kat-ı

Genel

Deri ya da kağıt üzerindeki desen ya da yazının ustalıkla kesilerek ya da içi oyularak çıkan parçanın, kâğıt, pasparto, cam veya deriden bir zemine yapıştırılması sanatıdır. Katı' sanatının öğretildiği program, bu sanatı başarıyla uygulayacak bireylerin yetiştirilmesini hedefler.

Konu Başlıkları: Açıklık-koyulık, ışık ve gölge bilgileri, tasarı ilkeleri, renk, katı' tekniğine hazırlık, kâtı' tekniği.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları üretimi yapan işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan yerlerde çalışabilir ya da ürünlerini kendisi pazarlayarak gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 248 saat

 

Hüsn-ü Hat

Genel

İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsn-i hat) anlamında kullanılır. Hat, sözün ve ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Programda, bu sanatı uygulayacak kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Hat sanatının tanımı ve önemi, hat sanatının tarihi süreci, hat çeşitleri, hattın uygulamalı tatbiki, tarih boyunca ünlü hattatlar.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları üretimi yapan işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan yerlerde çalışabilir ya da ürünlerini kendisi pazarlayarak gelir elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 264 saat

Diksiyon

Genel

Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Diksiyonun anlamı önemi, diksiyon teknikleri ve çeşitleri, uygulamalı tatbikat.

İstihdam Alanları: Bir yeterlilik ve meslek kazandırmaya yönelik bir program değildir. Kursiyerlere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlar.

Eğitim Süresi: 64 saat

Piyano

Batı müziğinde, klavyeli ve telli çalgılar grubunda yer alan en önemli müzik aletlerinden biri olan piyanonun eğitiminde, bu enstrümanı kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilen kişilerin yetiştirilmesini hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Piyanonun genel özellikleri ve piyanoda ellerin kullanılması, nota isimleri ve değerleri, sağ ve sol el çalışması, elleri birleştirme, beyor ve deşifre çalışmaları, yeni nota geçişleri ve oktava geçiş. Nüans ve tempo tanımı ve uygulamaları, gam ve uygulanması, teknik ve etüt çalışması, yeni ritimlerin tanımı ve pedal kullanımı, Bach, romantik, modern ve Türk bestelerinin çalışılması,

İstihdam Alanları: Bu enstrümanın eğitimi alanlar, hobi edinmenin yanı sıra kendilerini geliştirdikleri takdirde profesyonel icracı olarak gelir de elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 232 saat

Gitar

Genel

Batı müziğinde, 'popüler gitar' olarak isimlendirilen enstrümanı temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilen kişileri yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, gitar çalmada oturuş ve tutuş tekniği, popüler gitarda ı. pozisyon ve tel çalışmaları, popüler gitarda iki ve dört zamanlı ritim kalıpları, popüler gitarda üç ve beş zamanlı ritim kalıpları, popüler gitarda majör ve minör diziler, popüler gitarda akor ve akor ritimleri, popüler gitarda eşlik çalışmaları.

İstihdam Alanları: Bu enstrümanın eğitimi alanlar, bir hobi edinmenin yanı sıra kendilerini geliştirip eğitimlerinin ileri safhalarını ikmal ettikleri takdirde profesyonel icracı olarak gelir de elde edebilirler.

Eğitim Süresi: 232 saat

Kuaförlük

Genel

Saç kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirilir. 

İstihdam Alanları: Bayan kuaför salonlarında, güzellik salonları ve merkezlerinde, kozmetik imalatçılarında vb. yerlerde çalışabilirler.

Not: Bu program 4. seviye olup, eğitim süresi iki yıldır ve adayların ilköğretimi tamamlamış olmaları şartı aranır. "Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri " alanı içinde yer alan programlarından sertifika alanlar gördükleri modüllerden muaf tutulur.

Eğitim Süresi: 560 saat

Bilgisayar Operatörlüğü

Genel

Günümüzde bilgisayar kullanabilmek artık zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgisayar işletmenliği eğitimi alan kursiyerler bu eğitimlerle bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp, grafik çizimi, programlama, sunum, animasyon, internet işlemlerini yapabilecek seviyeye gelmektedir. Böylelikle kursiyerlerimiz bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

Konu Başlıkları: Bilgisayara giriş, donanım yapısı, Windows 7, internet ve e-posta yönetimi, Office 2010 (Microsoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint)

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren; ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren; kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren; web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketleri, firma, kamu kurum ve kuruluşları.

Eğitim Süresi: 160 saat

Web Tasarımı


Genel


Web siteleri ticari hayatin vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Bu alanda web sitesi tasarımı yapacak eleman talebi artmıştır. Programda web sitesi tasarlayabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu programa devam etmek isteyen kursiyerlerde temel bilgisayar bilgisi aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Web tasarımının tanımlanması ve tasarımda kullanılan programlar, web dili HTML’ye giriş, tanımı, yapısı, flash programına giriş, Dreamweaver’e giriş, Qute FTP programının tanıtılması.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren; ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren; kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren; web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketleri, firma, kamu kurum ve kuruluşları.

Eğitim Süresi: 240 saat

İngilizce A1

Genel

İngilizceye giriş niteliğindeki program kursiyerin, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilme, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan İngilizcedeki ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma bilgi ve becerisine sahip olmasını hedefler.

Konu Başlıkları: Gramer bilgileri, harfleri tanıma, kelime yapısı, yazma becerileri, pratik konuşma teknikleri, karmaşık konular üzerinde çözümleme.

İstihdam Alanları: Başlangıç düzeyindeki bu programı tamamlayıp kendini geliştiren kursiyerler, turizm ve konaklama sektöründe, fuar organizasyonlarında, teşrifat düzeyinde ve gündelik sorunların giderilmesine ihtiyaç duyulacak pozisyonlarda iş bulabilirler. 

Eğitim Süresi: 120 saat

Kadın Giysileri Artistik Çizim

Genel

Bu branşta tasarım özelliklerini tanıyan, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve siluete giysiyi giydirip renklendirmeyi yapabilen kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, giysi teknik çizimleri, düz dar etek kalıbı, temel kadın beden kalıpları, tekstil lifleri, tekstil yüzeyleri, giysi teknik çizimleri, model araştırmaları, artistik çizim.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar tekstil sektöründe atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevleri ve butiklerde ve kendi iş yerlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 376 saat

Ebru

Genel

Bir kâğıt boyama sanatı olan ebru, tezhip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında kullanılmıştır. Programda kursiyere, farklı tekniklerin uygulamaları eşliğinde ebru sanatı yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Ebrunun tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, ebru çeşitleri ve bunların uygulamalı olarak öğretilmesi, tarihimizdeki ünlü ebru sanatçıları.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, matbaacılık ve ciltçilik yapan işletmelerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 160 saat

Giyim

Genel

Siparişe göre kadın giysileri diken, müşteriyi model ve malzeme seçimi konusunda yönlendiren, provalı giysi dikimi yapan, moda ve güncel akımları takip eden nitelikli kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

İstihdam Alanları: Bu programdan mezun olanlar, atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevi-butiklerde ve kendi iş yerlerinde çalışabilirler. 

Not: Bu program 4. seviye olup, eğitim süresi iki yıldır ve adayların ilköğretimi tamamlamış olmaları şartı aranır. "Giyim Üretim Teknolojisi "Alanı içinde yer alan programlardan sertifika alanlar gördükleri modüllerden muaf tutulur.

Eğitim Süresi: 1736 saat

Makina Nakışı

Genel

Makine nakışı, üretime yönelik bir çalışma alanı olup, aile ekonomisine de katkıda bulunmayı sağlayan bir üretim dalıdır. Uygulanan uzun soluklu eğitimde, kursiyerlerin makine nakışını, bilinen bütün teknikleri uygulama bilgi ve becerisine ulaşması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Makinenin tanıtımı ile ilgili genel bilgiler, örnek bezi hazırlama, aplike, Maraş işi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletmeler ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

Eğitim Süresi: 768 saat

 

Kurs Merkezlerimiz

Kurslarımız

İMZA DEFTERİ

2019-02-27 22:43:08

Ebrar Aydoğan

4 Yıllık eğitim ve öğretim dönemim boyunca ilgi alanlarımda ve eğitim alanımda kendimi geliştirmemde bana büyük katkınız oldu. İyi ki varsın Sakem..

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi © 2012 Tüm hakları saklıdır Tasarım / Yazılım Armina Yazılım